Mitä psykoanalyyttinen eli
psykodynaaminen psykoterapia on?

Psykoanalyyttinen psykoterapia on psykoanalyyttiseen teoriaan perustuvaa psyykkisten oireiden ja kärsimysten tutkimista ja hoitoa. Psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa pyritään ymmärtämään ihmisen mielen sisäistä maailmaa suhteessa mielen tiedostamattomiin sisältöihin, niiden taustaan ja syntyhistoriaan. Psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia sisäistä kasvua ja muutosta mahdollistavalla tavalla. Psykoanalyyttinen hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä ja se saattaa kestää useita vuosia. Psykoterapiatunteja on yleensä kaksi - kolme kertaa viikossa. Psykoanalyyttinen työ perustuu vuorovaikutukseen, jossa psykoterapiaan hakeutuneen omalla henkilökohtaisella psyykkisellä työskentelyllä on keskeinen merkitys. (Helsingin Psykoterapiayhdistys)

Kuka olen

Olen psykodynaamisesti suuntautunut psykologi ja ylemmän erityistason (YET) psykoterapeutti. Työskentelen pääasiassa nuorten aikuisten ja aikusten parissa. Olen työskennellyt 20 vuotta perheneuvolan psykologina. Lisäksi olen työskennellyt kriisipsykologina Tukinainen ry:ssä. Vuodesta 2000 lähtien olen toiminut yksityisenä yksilöterapeuttina. Toimin myös Osuuskunta Toivon lasten kuntoutusprojektissa. Minulla on KELA-pätevyys kaikkiin ikäluokkiin.

Palvelut

• Yksilöpsykoterapia
• Kuntoutusterapia
• Neuvonta- ja ohjauskäynnit
• Kriisipsykoterapia
• Vanhempainohjanta

Yhteystiedot

Ulrika Hellberg-Erkko
Komppi Oy
Töölönkatu 42, Helsinki
Puh. 045-3197740
ulrika.hellbergerkko@gmail.com


Linkkejä

Helsingin Psykoterapiayhdistys
KELA/Kuntoutuspsykoterapia
Komppi Oy